درباره جشنواره و فیلم ها!

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در این ایام خیلی دوست دارم درباره جشنواره فیلم فجر و فیلم هاش چیزهایی بنویسم،

اما

صرفاً برای مبارزه با روحیه جشنواره زدگی، از این کار خودداری می کنم؛

چرا که به هر حال این نوشتن ها هم اگر نقد باشند یا تحلیل یا یادداشت یا هر چه نامشان هست، بازی در زمین جشنواره و دَوَران در منظومه جشنواره زدگی اند.

/ 0 نظر / 21 بازدید