آرزوی بزرگ

 

نه چندان بزرگم

                        که کوچک بیابم خودم را

نه آنقدر کوچک

                       که خود را بزرگ...

گریز از میانمایگی

                           آرزویی بزرگ است؟

 

قیصر امین پور

/ 0 نظر / 20 بازدید