اشتقاق

 

وقتی جهان

                از ریشه ی جهنم

و آدم 

        از عدم

و سعی

           از ریشه های یأس می آید

وقتی که یک تفاوت ساده

                                  در حرف

کفتار را

           به کفتر

                      تبدیل می کند

باید به بی تفاوتی واژه ها

و واژه های بی طرفی

                             مثل نان

                                        دل بست

نان را

        از هر طرف بخوانی

                                  نان است!

 

قیصر امین پور


/ 1 نظر / 21 بازدید
شاهد

خیلی زیبا خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی[گل]