سفر در هوای تو

 

ای حسن یوسف دکمه ی پیراهن تو

دل می شکوفد گل به گل از دامن تو

جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست

گلگشت من دیدار سرو و سوسن تو

آغاز فروردین چشمت، مشهد من

شیراز من اردیبهشت دامن تو

هر اصفهان ابرویت نصف جهانم

خرمای خوزستان من خندیدن تو

من جز برای تو نمی خواهم خودم را

ای از همه من ها من بهتر،‌ من تو

هر چیز و هر کس رو به سویی در نمازند

ای چشم های من، نماز دیدن تو

حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد

منظومه ی دل بر مدار روشن تو!

 

قیصر امین پور

/ 2 نظر / 25 بازدید

very nice