/ 2 نظر / 65 بازدید
نیلوفر

خوشبخت ترين مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت.. اگر برای شاد بودن در پی دلیل نباشی…

عظیمی

حفظ چادر چاره ساز کارهاست / حــافظ گــل از هـجوم خـارهاست ... تورات:اگر چشمت تورا لغزش دهدآنرا از خود قلع کرده .دور انداز.زیرا ترا بهتر است با یک چشم وارد حیات شوی .از این که با دو چشم در آتش افکنده شوی. حضرت یحیی:مرگ برای من دوست داشتنی تر از نگاههای غیر ضروری است. انجیل:اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو می شود آنرا بیرون بیاور امام صادق(ع):نگاه پیک روابط نامشروع است. امام علی:به چیزی که نگاه به آن جایز نیست خیره مشو .همانا زنا نمی کنی مادامی که چشمانت را از نگاه به نامحرم حفظ کنی.