جهان

 

جهان واژه دُرُشتی است

سنگین است، صبوری میخواهد،

اما همین جهان

به خاطرِ من باز

رو به روشنایی... آغوش خواهد گشود

ما به اقلیمی آسوده خواهیم رفت

و رؤیاهای خویش را از خوابِ ناممکنِ گریه باز خواهیم گرفت.

 

سید علی صالحی

 

/ 0 نظر / 46 بازدید