گوشه چشم

 

 

آنان کــــــــــــه ، دوستیّ خدا ادعا کنند

باید کـــــــه کار در خور این مدّعا کنند

اهل ولا به راه بلا فــــــــــاش و بر ملا

باید کـــــــــــــــه اقتدا به شه کربلا کنند

عریان و چاک چاک، فتاده به روی خاک

آنان کـــه خـــــــــاک را به نظر کیمیا کنند

فردا که حق به وعده خود می کند وفا

آیا بود کـــه گوشه چشمی به ما کنند

سر از تنش، چو شرم نکردند از خدا

کردند اگر جـــدا، ز چه رو، از قفا کنند

بیمارشان ، نداشت، بجز خــون دل غذا

قومی ، کــــــــه درد جمله عالم دوا کنند

/ 3 نظر / 27 بازدید
باقری

سلام.مسطار به روز است دست افشان.

م.ش

سلام التماس دعا

خادمه المهدی

سلام قشنگ بود ممنون اسم شاعر رو میدونید؟[گل]