یک عمر عزا...

 

 

یک عمر  در عزای تو باران نوشته ایم

اسم "هواللطیف" فراوان نوشته ایم

 

اسم هو الطیف خدا را یکی یکی

دور و بر حسینه ها مان نوشته ایم

 

با دست خط گریه عزای حسین را

یک عمر بر کتیبه ایمان نوشته ایم

 

مومن دلش عزای حسین است و والسلام

این را برای هر چه مسلمان نوشته ایم

 

ما جمله " حسین و نعم الامیر" را

روی کفن به دیده گریان نوشته ایم

 

هر قطره می چکیم که پیدایتان کنیم

بر روی پلکمان غم کنعان نوشته ایم

 

این گریه این عبادت شیرین خویش را

نذر کبوتران خراسان نوشته ایم

 

سرهای ما اگر چه به نیزه نشد ولی

در پای نیزه  گریه فراوان نوشته ایم

 

رحمان نوازنی

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید