عشق سوزان است...

   

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم


دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور

گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم


نامه ای را هُدهُد آورده ست آغازش تویی

از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان
دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمد

راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو

دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیمای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن

مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند

هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

مهدی جهاندار

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
عظیمی

یا رب، دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی‌شود تلاش‌هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی‌بخشد تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست قدم‌های گمشده‌ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی افكار آشفته‌ای، كه تنها سامان دهنده‌اش تو دردهایی هست كه با هیچ گوشی نمی‌توان گفت و گفتنی‌هایی كه هیچ قلبی محرم آن نیست... یا رب، مرا تو دعا کن!